Valná hromada 2016

V neděli 6.března 2016 se koná v 18:00 v restauraci Na Bařině VALNÁ HROMADA Tělovýchovné jednoty Sokol Boleradice.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové a volební komise
 3. Volba návrhové komise
 4. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva o činnosti
 6. Zpráva o hospodaření
 7. Zpráva revizní komise
 8. Přijetí nových stanov SK Boleradice 1935
 9. Volba výkonného výboru
 10. Volba kontrolní komise
 11. Zprava komisí
 12. Diskuse
 13. Plán práce – rozpočet na rok 2016
 14. Usnesení
 15. Závěr

Vzhledem k novelizaci Nového Občanského zákoníku je organizace Tělovýchovná jednota Sokol Boleradice povinná provést úpravu stanov a tyto změny zaregistrovat v souladu se zákonem nejpozději do 1.1.2017

Při úpravě stanov bylo navrženo změnit název organizace tak, aby by lépe navazoval na historickou minulost počátku organizované kopané v Boleradicích, kdy byl v roce 1935 založen Sportovní klub Boleradice. Byl tedy navržen název: SK Boleradice 1935

SK Boleradice 1935 je pokračovatel a nástupnická organizace bývalé TJ Sokol Boleradice.

Návrh nových stanov je ke stažení zde nebo je k nahlédnutí na vývěsce naproti obchodu v Boleradicích.

Z uvedných důvodů je třeba odevzdat nově vyplněné přihlášky dle nových platných předpisů Nového Občanského zákoníku.

Pokud máte zájem pokračovat v členství v organizaci pod novým názvem, prosíme o vyplnění přihlášky do SK Boleradice 1935.

Vyplněním a odevzdáním přihlášky se zavazuji podílet se svou účastí na členských schůzích, řízení, správě a rozhodování o majetku organizace.

Zároveň se zavazuji platbou členských příspěvků ve výši, která bude schválená členskou schůzí (valnou hromadou) dne 6.3.2016.

Věříme, že stávajících členůb pokračovat v činnosti v nové organizaci.

Pokud se členské schůze (valné hromady) nemůžete zúčastnit prosíme o doručení přihlášky a to buď na členskou schůzi (valné hromady) 6.3.2016 nebo stávajícím členům výboru: p.Šlancar Vladislav, p.Hřib Libor nebo p.Novotný Milan.