SK Boleradice 1935

SK Boleradice 1935, z.s. je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, organizační osvětovou a hospodářskou činnost.

Historie našeho klubu sahá až do roku 1935, kdy se 18.února v 18 hodin v hostinci u Štefanů sešla ustavující schůze Sportovního klubu Boleradice a vyjma období let 1948 až 1953 funguje naše sdružení do dnes.

Po období přerušení byla činnost obnovena v roce 1953 pod názvem TJ SOKOL BOLERADICE. Následně byla 26.4.1991 nově registrováno občanské sdružení s názvem Tělovýchovná jednota Sokol Boleradice.

V roce 2016 bylo třeba schválit nové stanovy, aby odpovídaly platné legislavě. Během diskusí o nových stanovách byla přijata většinou členů myšlenka „návratu ke kořenům“. Dne 6.3.2016, pak byly schváleny nové stanovy s názvem klubu SK Boleradice 1935, z.s.

SK Boleradice 1935, z.s. se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v Boleradicích a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předhůdců. Klub aktulně sdružuje  členy, kteří se věnují kopané a stolnímu tenisu.