Historie

Jak to začalo?

Dne 18.února 1935 v 18 hodin v hostinci u Štefanů se sešla ustavující schůze Sportovního klubu Boleradice. Zapisovatel této schůze p.František Halm o ní napsal: „Nadešel tak všemi toužebně očekávaný den, který bude milníkem v dějinách našeho místního sportu. Z nadšení, které zříti na tvářích přítomných příznivců, kterých se sešlo 86, je zřejmé pevné odhodlání pomáhat nám v průkopnické práci mladého Sportovního klubu Boleradice, který potřebuje hodně trpělivosti a dobré vůle pro nastávající činnost. Doufám, že naše mužstvo nezklame svoje příznivce, ale naopak že se bude snažiti svojí technicky bezvadnou hrou získati další nám všem vítané příznivce sportu.“

Tuto historickou schůzi zahájil Cyril Klimeš. Z přítomných 86 osob se přihlásilo 82 za členy klubu. 1.předsedou byl zvolen Josef Machač.

Přátelská kopaná se hrávala na místním Stadionu, který svými rozměry nebyl vhodný pro   řádnou soutěž. V roce 1934 začalo budovat hřiště na Štvanici (v místě dnešního tréninkového parkůru u rybníka), které bylo slavnostně uvedeno do provozu v 5.května 1935.  Klub byl přijat do Č.S.A.F a oficiálně se přihlásil do Bradovy západomoravské župy. Vedle soutěžního družstva dospělých se začalo připravovat mužstvo dorostenců.

Rok 1942 lze považovat za vrchol první etapy fotbalu v Boleradicích. V dalším období nastávají dosti závažné problémy finanční a obsazování jednotlivých zápasů, což vede v roce 1948 k zániku organizované kopané a zrušení hřiště na Štvanici.

V roce 1953 je obnovena činnosti oddílu kopané a v roce 1954 vyhrává mužstvo jarní část soutěže bez jediné porážky, přesto, že v Boleradicích není hřiště a všechny zápasy se hrají na hřišti soupeřů. V euforii z fotbalu se začalo se budovat prozatímní hřiště Na rybníku u Dolního mlýna. Mužstvo soutěž jasně vyhrává a postupuje do soutěže okresu Hustopeče. Na jaře roku 1955 se začíná budovat dnešní hřiště, které je slavnostně otevřeno v srpnu 1955 u příležitosti pohárového turnaje o pohár Františka Nováka.

V roce 1960 dochází ke sloučení okresů Hustopeče-Mikulov-Břeclav a tím i k reorganizaci soutěže kopané do dnešní podoby. Mužstva jsou rozdělena do dvou IV. Tříd, dvou III. tříd a okresního přeboru. Boleradice hráli ve třetí třídě skupině B. Ve druhé polovině šedesátých let dochází k vzestupu výkonnosti mužstva.

Rok 1970 se zapsal do historie boleradické kopané jako jeden z nejúspěšnějších. Boleradice postupují do okresního přeboru okresu Břeclav. Dodělávají se šatny, v roce 1972 se rozšiřuje hřiště, buduje se zábradlí kolem hřiště a dávají se kovové branky. V květnu 1972 se odehrál přátelský zápas s hokejisti Dukly Jihlava před téměř 600 platících diváků. Po zápase byla uspořádána beseda s reprezentačním trenérem československých hokejistů Jaroslavem Pitnerem a hráči kteří reprezentovali naši republiku v hokeji.

Po třech letech v okresním přeboru dochází k poklesu výkonnosti a mužstvo sestupuje zpět do III. třídy.

V poloviny 70.let se podařilo založit žákovské družstvo, které se účastnilo soutěží organizovaných okresním fotbalovým svazem.

Na přelomu 70. a 80.let je mužstvo tvořeného z velké části hráči z Diváků, kteří v roce 1981 odcházejí hrát do jejich nově založeného oddílu kopané.

Počátkem 80.letech bylo realizováno rozšíření šaten, které probíhalo svépomocí s podporou stavební skupiny místního JZD.

Přelom 80. a 90.let je poznamenán opakovanými reorganizacemi okresních soutěží. V nepovedené sezóně 1993/94 mužstvo sestoupilo do IV.třídy. V následující sezóně se ovšem podařilo oživit zájem hráčů i funkcionářů a mužstvo postupuje opět do III.třídy. Euforie z postupu byla tak veliká , že se do sezóny 1995/96 přihlašuje do soutěží kromě „A“ mužstva ještě i „B“ mužstvo.

Do sezóny 1997/98 se díky aktivitě Vladimíra Stehlík („Ladička“) podařilo sestavit naše první družstvo přípravky.

V prvním deseti letí 21.století se mužstvo pohyboval mezi III. a IV.třídou a podle momentálního počtu dětí v jednotlivých ročnících se snažíme vychovávat budoucí generaci fotbalistů a střídavě se daří obsazovat mládežnické soutěže. Po roce 2000 se oživila činnost fotbalistů nad 35 let, kteří ukončili své působení v mužstvu a vytvořili „senior team“. Prvním úspěchem bylo vítězství na pohárovém turnaji „starých pánů“ v Pouzdřanech v roce 2002. V následujícím roce, pak vyjel „senior team“ do Holandska na pozvání na pohárový turnaj v městečku Wöezik, odkud dovezl pěkné 3.místo.

V roce 2003 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce šaten, která se dokončila v roce 2006.  Celková investice přesáhla 2,5 mil. Kč. I nadále se pokračovalo ve zlepšování podmínek pro hráče a v roce 2008 proběhla další větší investiční akce vybudováním automatického závlahového systému hrací plochy v hodnotě 0,5 mil. Kč.

V letech 2002-2010 se podařilo účastnit mládežnických soutěží v kategoriích přípravky i žáků. V druhé polovině desetiletí jsme museli žákovská družstva, z důvodu nedostatku vlastních hráčů, doplnit spojením s žáky z Horních Bojanovic a následně jsme byli schopni s Bojanovskými „postavit“ i dorost. Je pravdou, že tímto spojením se zvýšila ,konkurence a kvalita hráčů a vyrostla nám nadějná generace fotbalistů. Bohužel ne všichni pak pokračují v kategorii dospělých.

Po zkvalitnění a stabilizaci technického zázemí v předchozích letech, se nám začátkem druhého desiletí tohoto století začíná formovat „nové“ mužstvo. Začalo také období, kdy je již extrémně těžké, ne-li nemožné, sestavit přípravku nebo žáky jen z dětí z Boleradic a bez příchodu dětí z okolních vesnic by nebylo možné odehrát ani těch několik ročníků přípravky.